Menu Ga naar hoofdinhoud
Fondation Jean-François Peterbroeck
Retour aux acties

Onderdak voor getraumatiseerde meisjes in de huishouding

Steun voor onderwijs aan kwetsbare meisjes

2018 à Vandaag
Bangalore City, India

Contexte

In India zijn er ongeveer 12,6 miljoen kinderarbeiders, waarvan 20-40% huishoudelijk personeel. Dit zijn voornamelijk meisjes uit zeer arme milieus die van het platteland worden gehaald om gezinnen in de stad te dienen. Deze werknemers worden vaak uitgebuit: hun werkdagen zijn erg lang, het loon is laag en ze zijn soms ook het slachtoffer van fysiek, seksueel en/of moreel misbruik door hun werkgevers.

Adolescente meisjes zijn het meest kwetsbaar. De overgrote meerderheid komt terecht in dwangarbeid, is slachtoffer van schuldslavernij en/of weggelopen uit de armoede op het platteland. Dit is bijvoorbeeld het geval in Bangalore, waar 700 sloppenwijken bij uitstek geschikt zijn voor schendingen van kinderrechten.

In deze context werd het project “Gowpytha Makkala Kendra” geboren.

Begunstigden

20 tot 30 meisjes van 5 tot 19 jaar, huishoudelijk personeel en slachtoffers van trauma’s, die dringend behoefte hebben aan zorg, bescherming en onderwijs.

Resultaten

Dit is een wooncentrum voor 20 tot 30 jonge meisjes, die werkten als huishoudhulp en slachtoffers werden van trauma’s, die dringend behoefte hebben aan zorg, bescherming en onderwijs.
Het Gowpytha Makkala Kendra Centrum functioneert als een thuis, niet alleen als een opvanghuis, omdat het een plek is waar kinderen kunnen herstellen van hun traumatische ervaringen en op een veilige en niet-oordelende manier worden opgevangen. Het is ook een plek waar de jongeren academische en buitenschoolse ondersteuning krijgen (kunst, yoga, meditatie, enz.), evenwichtige voeding, kleding, therapeutische begeleiding en ondersteuning, naast passende huisvesting.
In 2018 werden 21 meisjes tussen 5 en 19 jaar oud in het centrum opgevangen; 28 in 2021.

Acties

Zowel nationaal als internationaal willen we jongeren de best mogelijke toekomstkansen bieden.
Wij ondersteunen projecten door concrete acties op het terrein met onze partnerorganisaties.

Découvrir cette actie

Vietnam

  • # Professionele integratie
  • # Zelfvertrouwen

Verlichting van de armoede

Découvrir cette actie

Philippines

  • # Onderwijs & opleiding
  • # Professionele integratie
  • # Zelfvertrouwen

Steun voor meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld

Découvrir cette actie

Mali

  • # Zelfvertrouwen

Action Enfants de tous

Al onze acties bekijken

Hoe ondersteunen we
onze projecten?

Steun de projecten die voor u belangrijk zijn door een donatie, een legaat of door beschermheer van de Stichting te worden.

Schenken
Nl
Schenken

Deze site maakt gebruik van cookies. U kunt het volgende lezen notre politique en matière de cookies ici.

Accepteer