Menu Ga naar hoofdinhoud
Fondation Jean-François Peterbroeck

Privacybeleid

Auteursrechtelijke bescherming

Alle teksten, illustraties en andere elementen van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Indien u ze wenst te reproduceren of mee te delen aan het publiek, in welke vorm dan ook, moet u de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Jean-François Peterbroeck Stichting verkrijgen, tenzij deze toestemming niet nodig is op grond van de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé- of familiegebruik.

Toestemming om te reproduceren kan worden gevraagd op het volgende adres: info@fondationjfp.be

Illustraties

De Jean-François Peterbroeck Stichting heeft getracht contact op te nemen met iedereen die het auteursrecht geniet op de foto’s en illustraties die op deze site worden gebruikt. Indien foto’s of illustraties zonder medeweten van de rechthebbenden zijn gebruikt, kunnen deze personen contact opnemen met florence.tellier@fondationjfp.be

Om foto’s buiten het gezin te reproduceren, moet u toestemming vragen aan de auteur.

Auteursrecht

Copyright : ©Fondation Jean-François Peterbroeck

Structuur en inhoud: ©Jean-François Peterbroeck Foundation

Ontwerp : ©MOJO Agency

Verantwoordelijkheid

Algemene

De Jean-François Peterbroeck Stichting hecht veel belang aan de juistheid van de informatie op haar website. Het is echter mogelijk dat informatie onvolledig is of fouten bevat. Wij kunnen hier echter niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Wij proberen de meest actuele en volledige informatie te verstrekken. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving in de verstrekte informatie worden aangebracht.

De Fondation Jean-François Peterbroeck is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, veroorzaakt door het gebruik van onze site of door het downloaden van bestanden op haar site.

Storingen of onderbrekingen van de website, resulterend in de tijdelijke onmogelijkheid om deze te raadplegen, geven geen recht op enige schadevergoeding.

Links en verwijzingen naar andere sites

Onze site linkt naar sites van derden. Wij hebben geen controle over de aard en nauwkeurigheid van de informatie op deze sites. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of kwaliteit van deze sites.

U kunt links plaatsen naar onze site of een van de pagina’s ervan. Maar we willen het graag weten.

De aard van het internet is dat we geen controle hebben over wie naar onze site linkt. De aanwezigheid van een link op een andere site betekent niet noodzakelijkerwijs dat we die site onderschrijven of aanbevelen.

We kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en een dergelijke wijziging zal onmiddellijk van kracht zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden?

Neem contact met ons op via info@fondationjfp.be

Hoe ondersteunen we
onze projecten?

Steun de projecten die voor u belangrijk zijn door een donatie, een legaat of door beschermheer van de Stichting te worden.

Schenken
Nl
Schenken

Deze site maakt gebruik van cookies. U kunt het volgende lezen notre politique en matière de cookies ici.

Accepteer