Menu Ga naar hoofdinhoud
Fondation Jean-François Peterbroeck
Retour aux actions

De deuropeners

Acties ten gunste van kansarme kinderen

2014 à 2018
La Louvière-St Josse-Barvaux-Arlon-Seraing, Belgium

Context

In België leeft 18,7% van de kinderen van 0 tot 17 jaar onder de armoederisicodrempel (IWEPS-studie). Armoede treft deze kinderen in alle aspecten van hun leven: slechte voeding, slechte gezondheid, gevoelens van schaamte en minderwaardigheid, enz.

Als antwoord hierop is Action Vivre Ensemble betrokken bij “het ondersteunen van initiatieven aan de basis die de uitdaging aangaan om vertrouwensrelaties met kinderen en hun ouders aan te gaan die het veld van mogelijkheden openen”. Zij steunt “deuropeners”: verenigingen die kinderen in staat stellen de moeilijkheden te overwinnen die verband houden met de sociale, economische en psychologische omstandigheden waarin zij met hun familie leven. Ongelijkheid bestaat vanaf het prille begin van het leven. Gelukkig is het lot van een mens niet bezegeld door de omstandigheden van zijn of haar geboorte. Want als er gesloten deuren zijn, zijn er ook deuropeners (AVE).

Begunstigden

5 verenigingen en, via hun acties, de kinderen en gezinnen die door deze structuren worden gesteund en, meer indirect, de hele gemeenschap waartoe zij behoren.

Doel

Soutien de 5 associations belges, « Ouvreuses de portes » :

– « Les Petits Câlins » (la Louvière) : maison d’enfants pour parents en situation de précarité entrant dans un processus de formation ou de remise à l’emploi;

– « La Bulle d’Air » (Seraing) : association qui mène des actions de quartier avec des enfants de milieux vivant des situations de très grande pauvreté : visites, jeux extérieurs, école des devoirs, camp d’été, accompagnement social, …;

 « La Ruelle » (Saint Josse) : association encourageant l’expression artistique comme moyen de lutter contre l’exclusion liée aux situations de pauvreté ;

– « La Maison du Pain » (Arlon) : maison d’accueil et de vie communautaire constituant un refuge en temps de crise familiale et/ou conjugale nécessitant un besoin de protection immédiate;

– « La Maison Source » (Barvaux) : avec son projet de « Maison-école » didactiquepour accueillir et accompagner les parents fragilisés dans les gestes du quotidien nécessaires pour le “bien grandir” de leurs enfants de 0 à 6 ans.

Résultats

1. Les Petits Câlins: de vereniging vangt 35 tot 40 kwetsbare kinderen op waarvan de ouders op zoek zijn naar werk.
2. La bulle d’air: de steun van de Stichting JFP zorgt voor de opvang van kinderen in het kader van de huiswerkschool (aanschaf van diverse schoolmaterialen).
3. La Ruelle: veldactiviteiten met de kinderen en regelmatige snacks voor de kinderen die aan haar activiteiten deelnemen.
4. La maison du pain: psychomotoriek en massagesessies met jonge kinderen en ondersteuning van de ouders via het oudercentrum (bootkamer).
5. La maison source: organisatie van verschillende ouder-kind workshops 5 dagen per week ter bevordering van de ontwikkeling van kinderen die aanvankelijk een zwakke gezondheid hebben als gevolg van een onevenwichtige levensstijl en een aanzienlijke cognitieve en psychomotorische achterstand.

Acties

Zowel nationaal als internationaal willen we jongeren de best mogelijke toekomstkansen bieden.
Wij ondersteunen projecten door concrete acties op het terrein met onze partnerorganisaties.

Meer informatie over deze actie

Belgium

  • # Zelfvertrouwen

Burgerschapsjaar om te bouwen en gebouwd te worden

Vrijwillige burgerdienst
Meer informatie over deze actie

Burundi

  • # Onderwijs & opleiding

REMA Ziekenhuis & St Michael Paramedical School

Bouw en exploitatie van een referentieziekenhuis in Ruyigi
Meer informatie over deze actie

Rwanda

  • # Onderwijs & opleiding

MWIZERO

Begeleiding van Burundese universiteitsstudenten die naar Rwanda zijn gevlucht
Al onze acties bekijken

Hoe ondersteunen we
onze projecten?

Steun de projecten die voor u belangrijk zijn door een donatie, een legaat of door beschermheer van de Stichting te worden.

Schenken
Nl
Schenken

Deze site maakt gebruik van cookies. U kunt het volgende lezen notre politique en matière de cookies ici.

Accepteer