Menu Ga naar hoofdinhoud
Fondation Jean-François Peterbroeck
Retour aux actions

Een betere toekomst voor jongeren in Costa

Integratie van kansarme van Afrikaanse afkomst Ecuadoraanse jongeren en volwassenen via kwaliteitsopleiding

2019 à 2021
Esmeraldas, Ecuador

Context

Ecuador is getroffen door de ernstige wereldwijde financiële crisis en staat voor veel uitdagingen om zijn economische ontwikkeling te waarborgen en de precaire situatie van veel van zijn burgers te verbeteren. Het land kent een armoedecijfer van 23% en grote sociale ongelijkheden. Esmeraldas is een van de armste provincies van het land.
Met een bevolking die voornamelijk uit jongeren bestaat (60% van de bevolking is jonger dan 29 jaar), is onderwijs een sleutelelement om een goed evenwicht te bereiken tussen technisch onderwijs en de behoeften van de arbeidsmarkt. Door technische opleidingen van goede kwaliteit toegankelijk te maken voor kwetsbare bevolkingsgroepen kunnen zij de cyclus van laaggeschooldheid en endemische armoede doorbreken.

Begunstigden

Jongeren (12 tot 18 jaar), volwassenen (waarvan 98% vrouwen) in laaggeschoolde banen, werknemers uit het bedrijfsleven, micro-ondernemers die tot de meest kwetsbare bevolkingsgroepen behoren, waaronder een grote meerderheid van Afrikaanse afkomst.

Résultats

Het UESMA College wil de integratie en insluiting van jongeren en volwassenen versterken door de verbetering van technische en beroepsopleidingen. Binnen het project worden verschillende actieterreinen ontwikkeld, waaronder een proefproject om ondernemerschap te stimuleren, de oprichting van een schoolnetwerk, de modernisering van werkplaatsen, de uitbreiding van het computerlaboratorium, enz.
UESMA leidt jaarlijks meer dan 3.000 jongeren op.
Bereikte resultaten sinds 2017:
– 1.102 studenten krijgen van state-of-the-art praktijkwerk dankzij nieuwe apparatuur en lerarenopleiding;
– 438 jongeren beschikken over ondernemersvaardigheden dankzij de nieuwe opleiding “Bachillero Productivo”;
– 15 technische docenten hebben hun praktische vaardigheden verbeterd;
– 2.007 kwetsbare volwassenen hebben technische vaardigheden ontwikkeld om een baan te vinden of een economische activiteit te starten;
– Modernisering van werkplaatsuitrusting en onderwijsinfrastructuur (computers, opknappen van mechanische werkplaats, laswerkplaats, enz.).

Acties

Zowel nationaal als internationaal willen we jongeren de best mogelijke toekomstkansen bieden.
Wij ondersteunen projecten door concrete acties op het terrein met onze partnerorganisaties.

Meer informatie over deze actie

Belgium

  • # Zelfvertrouwen

Burgerschapsjaar om te bouwen en gebouwd te worden

Vrijwillige burgerdienst
Meer informatie over deze actie

Burundi

  • # Onderwijs & opleiding

REMA Ziekenhuis & St Michael Paramedical School

Bouw en exploitatie van een referentieziekenhuis in Ruyigi
Meer informatie over deze actie

Rwanda

  • # Onderwijs & opleiding

MWIZERO

Begeleiding van Burundese universiteitsstudenten die naar Rwanda zijn gevlucht
Al onze acties bekijken

Hoe ondersteunen we
onze projecten?

Steun de projecten die voor u belangrijk zijn door een donatie, een legaat of door beschermheer van de Stichting te worden.

Schenken
Nl
Schenken

Deze site maakt gebruik van cookies. U kunt het volgende lezen notre politique en matière de cookies ici.

Accepteer