Menu Ga naar hoofdinhoud
Fondation Jean-François Peterbroeck
Retour aux actions

Dream Believe Achieve !

Uitmuntend onderwijs voor kinderen in Noord-Kivu

2017 à Vandaag
Goma, Province du Nord-Kivu, Democratic Republic of the Congo

Context

Na 25 jaar politieke en sociaal-economische instabiliteit heeft de Democratische Republiek Congo een grote achterstand bij de opbouw van haar nationale onderwijssysteem. Er is een groeiende wanverhouding tussen de toename van het aantal leerlingen en de verslechtering van de kwaliteit van het onderwijs.
Niet alleen is het onderwijssysteem van de DRC niet aangepast om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt, maar erger nog, meer dan 7 miljoen Congolese jongeren tussen 5 en 17 jaar, waarvan de helft meisjes, hebben geen toegang tot school.

Dit is alarmerend, gezien de rol van onderwijs in de ontwikkeling, groei en stabiliteit van een land.

Begunstigden

De kinderen van Goma en omgeving, zowel die uit de middenklasse als die uit bescheiden en/of kwetsbare gezinnen (dankzij het door de school ontwikkelde studiebeursprogramma Okapi) hebben toegang tot school. Bovendien profiteren alle jongeren in Goma buiten de schooluren van de culturele en sportvoorzieningen van KIS.

Résultats

De Kivu International School (KIS) wil van haar leerlingen gemotiveerde, verantwoordelijke en ondernemende burgers maken. Jonge mensen die in staat zijn de omgeving en de wereld om hen heen te begrijpen, die de vaardigheden hebben om daarin een rol te spelen en bij te dragen aan de verbetering ervan. KIS wil een nieuwe impuls geven aan het onderwijs in de regio, door middel van kwaliteitsonderwijs, in aangepaste infrastructuren, met opgeleide leraren en betaald met waardigheid. Het onderwijsproject wil ook de meest kansarmen toegang bieden door beurzen aan te bieden aan jongeren met een groot potentieel.
Bij het begin van het schooljaar in september 2020 waren 251 studenten ingeschreven.
De steun van de Stichting JFP heeft het mogelijk gemaakt om
– de bouw en uitrusting van klaslokalen te versterken;
– een bijscholingsprogramma voor leraren en opvoeders van de school te ondersteunen;
– een efficiënt laboratorium uit te rusten voor de ontwikkeling van opties op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM-lab);
– een nieuwe kantine te bouwen en het schoolplein uit te rusten.

Acties

Zowel nationaal als internationaal willen we jongeren de best mogelijke toekomstkansen bieden.
Wij ondersteunen projecten door concrete acties op het terrein met onze partnerorganisaties.

Meer informatie over deze actie

Belgium

  • # Zelfvertrouwen

Burgerschapsjaar om te bouwen en gebouwd te worden

Vrijwillige burgerdienst
Meer informatie over deze actie

Burundi

  • # Onderwijs & opleiding

REMA Ziekenhuis & St Michael Paramedical School

Bouw en exploitatie van een referentieziekenhuis in Ruyigi
Meer informatie over deze actie

Rwanda

  • # Onderwijs & opleiding

MWIZERO

Begeleiding van Burundese universiteitsstudenten die naar Rwanda zijn gevlucht
Al onze acties bekijken

Hoe ondersteunen we
onze projecten?

Steun de projecten die voor u belangrijk zijn door een donatie, een legaat of door beschermheer van de Stichting te worden.

Schenken
Retour aux actions

Dream – Believe – Achieve

Excellence in education for children in North Kivu

2017 à Vandaag
Goma, Province du Nord-Kivu, Democratic Republic of the Congo

Context

After 25 years of political and socio-economic instability, the Democratic Republic of Congo is lagging behind in building its national education system. There is a growing imbalance between the increasing number of students and the deterioration in education’s quality.
Not only is the DRC’s education system unadapted to prepare young people for the world of work, more than 7 million Congolese youth between 5 and 17 do not have access to school.
This is alarming considering the role of education in the development, growth and stability of a nation.

Begunstigden

The children of Goma and its surroundings, both from the middle-income families and more modest and/or vulnerable families (thanks to the Okapi scholarship programme developed by the school) have access to school. Moreover,, all young people in Goma benefit from the cultural and sports facilities of KIS outside school hours.

Résultats

The Kivu International School (KIS) aims to make its students motivated, responsible and enterpreneurial citizens : young people who are able to understand the environment and the world around them, who have the skills to play a role in it and contribute to its improvement. KIS wants to give a new impetus to education in the region, through quality education, in adapted infrastructures, with trained teachers paid with dignity. The educational project also plans to open up access to the most disadvantaged by offering scholarships to children with great potential.
In September 2020, 251 students were enrolled.
FJFP’s support made it possible to
– strengthen the construction and equipment of classrooms;
– support an in-service training programme for the school’s teachers and educators;
– Equip an efficient laboratory for the development of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM Lab) options;
– build a new canteen and equipp the school playground.

Acties

Zowel nationaal als internationaal willen we jongeren de best mogelijke toekomstkansen bieden.
Wij ondersteunen projecten door concrete acties op het terrein met onze partnerorganisaties.

Meer informatie over deze actie

Belgium

  • # Zelfvertrouwen

Burgerschapsjaar om te bouwen en gebouwd te worden

Vrijwillige burgerdienst
Meer informatie over deze actie

Burundi

  • # Onderwijs & opleiding

REMA Ziekenhuis & St Michael Paramedical School

Bouw en exploitatie van een referentieziekenhuis in Ruyigi
Meer informatie over deze actie

Rwanda

  • # Onderwijs & opleiding

MWIZERO

Begeleiding van Burundese universiteitsstudenten die naar Rwanda zijn gevlucht
Al onze acties bekijken

Hoe ondersteunen we
onze projecten?

Steun de projecten die voor u belangrijk zijn door een donatie, een legaat of door beschermheer van de Stichting te worden.

Schenken
Nl
Schenken

Deze site maakt gebruik van cookies. U kunt het volgende lezen notre politique en matière de cookies ici.

Accepteer