Menu Ga naar hoofdinhoud
Fondation Jean-François Peterbroeck
Retour aux actions

INUKA “Opstaan en doorgaan”

Steun van de gemeenschap voor sociaal-economisch herstel in het oosten van de DRC.

2006 à Vandaag
Goma, Province du Nord Kivu, Democratic Republic of the Congo

Context

De burgeroorlogen en andere rampen die het gebied van de Grote Meren jarenlang hebben geteisterd, met name in Oost-Congo, hebben een massale uittocht van mensen, vooral vrouwen en kinderen, veroorzaakt. Jongeren lijden nog steeds volop onder de gevolgen van deze meervoudige crises, waaruit verschillende vormen van kwetsbaarheid voortvloeien. De extreme armoede van de huishoudens in de provincie Noord-Kivu (DRC), die het gevolg is van verschillende jaren van intense politieke en sociale instabiliteit, ligt aan de basis van de meeste ellende die de bevolking te verduren heeft en accentueert de onverantwoordelijkheid van de ouders ten opzichte van hun kinderen, en in het bijzonder ten opzichte van hun dochters, die discriminatie en achterstelling opeenstapelen.

Begunstigden

Kwetsbare meisjes tussen 3 en 18 jaar, in de steek gelaten, verstoten door hun familie, ontheemd of wees, alsmede hun broers en zussen.

Résultats

Sinds 1993 draagt INUKA bij tot de bevordering van vrede en nationale verzoening in het gebied van de Grote Meren. Het is gebaseerd op een innovatieve aanpak die voortvloeit uit een Zuid-Zuidsamenwerking met Maison Shalom (Burundi) die bijdraagt aan de reïntegratie van minderjarige slachtoffers van gewapende conflicten en armoede.
Concreet was de oorspronkelijke doelstelling van INUKA de gezinsherintegratie en de integratie in de gemeenschap van kwetsbare jonge meisjes en hun broers en zussen, met het oog op hun verzelstanbdiging. Om de duurzaamheid van de reïntegratie te garanderen, hun leefomgeving nieuw leven in te blazen en de banden binnen de gemeenschap te versterken, krijgen de reïntegratiegezinnen verschillende vormen van steun: materiële, economische en psychosociale steun. Ondanks een uiterst moeilijke context zijn de sinds het begin van het project bereikte resultaten opmerkelijk: 1.159 meisjes en jongens zijn in het INUKA Centrum opgevangen, waarvan er 1.142 al in hun gezin zijn gereïntegreerd, meer dan 16.000 kinderen hebben schoolondersteuning gekregen en 1.120 gezinnen hebben economische steun ontvangen.
In januari 2022 werd INUKA een autonome Congolese non-profitorganisatie met als missie de waardigheid en het welzijn van kinderen in uiterst precaire situaties te herstellen door hun familie- en gemeenschapsbasis nieuw leven in te blazen. INUKA zet haar missie voort door haar acties binnen de doelgemeenschappen verder te ontwikkelen via drie interventiegebieden: onderwijs, psychosociale steun en sociaaleconomische steun.

Getuigenissen

ROSELINE, 14 ANS, SLACHTOFFER VAN SEKSUEEL GEWELD

Ik ben een 14-jarig meisje dat seksueel werd misbruikt door niet-geïdentificeerde mannen in uniform in mijn geboortedorp. Daardoor was ik nooit veilig en voelde ik me onzeker in mijn dorp. Bovendien werd ik in mijn gemeenschap gediscrimineerd.
Sinds juni 2012 werd ik opgevangen in INUKA, maar ik accepteerde de realiteit van mijn situatie niet. Ik werd vele malen benaderd door de leden van het INUKA-team en voelde dat er rekening met mij gehouden werd. Geen enkel kind kent mijn verhaal en ik leef in harmonie met alle kinderen en het personeel van INUKA. Ik neem deel aan het huishoudelijk werk zoals alle andere kinderen. Uit de gesprekken met het INUKA-personeel heb ik begrepen dat ik, ondanks mijn verleden, van mijn toekomst een paradijs kan maken. Ik heb hoop op een betere toekomst. Momenteel voel ik me erg voldaan omdat ik door INUKA ben ingeschreven in een beroepsopleiding voor knippen en naaien. Ik ben erg trots op deze opleiding als ik de werken zie die ik maak. Ik ben blij dat ik met anderen kan samenleven zonder gediscrimineerd te worden. Mijn oom van vaderskant komt me vaak bezoeken. Tijdens de laatste gesprekken met hem heeft hij me een tante van vaderskant laten zien die naar Goma is verhuisd. Mijn tante en mijn vader hebben afgesproken dat ik, nadat ik opnieuw in mijn biologische familie ben opgenomen, bij mijn tante in Goma ga wonen zodat ik niet langer gefrustreerd word in mijn geboortedorp.
Lees het hele verhaal

PROVIDENCE, 13 ANS, een kwetsbaar jong meisje opgevangen door INUKA

Mijn naam is Providence, ik ben 13 jaar oud, ik kom uit Masisi (kilolirwe); mijn beide ouders leven nog, maar mijn moeder Tabu is gek. Mijn ouders zijn gescheiden. Mijn moeder zwerft rond met mijn twee andere kleine zusjes. We zijn met z'n drieën in ons gezin, allemaal meisjes. Vanwege de mentale problemen van onze moeder, probeerde de familie van mijn vader ons van haar te scheiden.
Aan mijn vaders kant heeft een tante van vaderskant, Mme Marceline, die om ons gaf, mij opgehaald en naar Goma gebracht voor gezondheidszorg. Drie maanden later begon Mme Marceline me te mishandelen tot ik over mijn hele lichaam wonden had van martelingen. Dankzij buren die medelijden met me hadden, werd ik voorgesteld aan de veldwerkers van INUKA. Zij luisterden naar me en besloten me vanaf 2008 op te nemen in het INUKA-transitcentrum. Zo werd ik gered en vandaag bedank ik de INUKA-begeleiders en de buren van mijn tante. Het INUKA-project heeft me geleerd te vergeven, een huis te organiseren, een klein budget te beheren en bovendien ben ik naar school gegaan en zit ik momenteel in het 4e jaar van de basisschool.
Aan jullie jonge meisjes, zou ik willen zeggen , sluit je niet op want er zijn mensen die naar je kunnen luisteren en je problemen kunnen oplossen om je te begeleiden in je verdere leven. Het INUKA centrum is echt uniek in de stad Goma als centrum voor steun, zorg, verzoening en gezinsonderzoek voor jonge meisjes.
Lees het hele verhaal

Acties

Zowel nationaal als internationaal willen we jongeren de best mogelijke toekomstkansen bieden.
Wij ondersteunen projecten door concrete acties op het terrein met onze partnerorganisaties.

Meer informatie over deze actie

Belgium

  • # Zelfvertrouwen

Burgerschapsjaar om te bouwen en gebouwd te worden

Vrijwillige burgerdienst
Meer informatie over deze actie

Burundi

  • # Onderwijs & opleiding

REMA Ziekenhuis & St Michael Paramedical School

Bouw en exploitatie van een referentieziekenhuis in Ruyigi
Meer informatie over deze actie

Rwanda

  • # Onderwijs & opleiding

MWIZERO

Begeleiding van Burundese universiteitsstudenten die naar Rwanda zijn gevlucht
Al onze acties bekijken

Hoe ondersteunen we
onze projecten?

Steun de projecten die voor u belangrijk zijn door een donatie, een legaat of door beschermheer van de Stichting te worden.

Schenken
Nl
Schenken

Deze site maakt gebruik van cookies. U kunt het volgende lezen notre politique en matière de cookies ici.

Accepteer