Menu Ga naar hoofdinhoud
Fondation Jean-François Peterbroeck
Retour aux actions

Leven en groeien ondanks het trauma van de ballingschap

Programma voor kunstzinnige therapie in opvangcentra voor asielzoekers in België

2019 à 2021
Belgium

Context

In Europa, en dus ook in België, is migratie al enkele jaren dagelijks in het nieuws. De onveiligheid in het Midden-Oosten en de oorlog in Syrië hebben veel mensen op de been gebracht in een poging de ondraaglijk geworden situaties te ontvluchten. Hoewel de meeste van deze mensen hun toevlucht hebben gezocht in de buurlanden, zijn er ook migratiestromen richting Europa.
In overeenstemming met het Verdrag van Genève verwelkomt België – net als andere Europese landen – een deel van deze ballingen op zijn grondgebied. Zij vragen asiel aan, wat hen – indien aanvaard – het statuut van “vluchteling” oplevert.
balling zijn betekent een referentiepunt verlaten, scheiding en rouw ervaren, de traumatische beproevingen van de reis ondergaan (naast die welke tot de ballingschap hebben geleid), en zich in het gastland een vreemdeling voelen, buitengesloten. Veel nieuwkomers hebben daarom psychologische problemen: angst, depressie, schuldgevoel, eenzaamheid, symptomen van posttraumatische stress, moeilijkheden bij het verwerken van rouw, verlies van culturele referentiepunten en vragen over identiteit, verlies van sociale status en moeilijkheden bij het vinden van een plaats en het projecteren van zichzelf in de toekomst. Bepaalde categorieën mensen, zoals niet-begeleide minderjarigen, vormen een extra risico op kwetsbaarheid.
Het is belangrijk dat deze mensen met psychologische problemen worden ondersteund, zodat zij respijt kunnen vinden en zich kunnen stabiliseren voordat zij zich opnieuw in onze samenleving integreren.

Begunstigden

Het project RED PENCIL richt zich tot alle asielzoekers met psychologische problemen.
Over een periode van 3 jaar hoopt het project ongeveer 500 begunstigden te bereiken, waaronder
– 30% van de NBMV (niet-begeleide minderjarige vreemdelingen);
– 10% kinderen onder begeleiding van hun ouders;
– 30% geïsoleerde jonge volwassenen (tussen 18 en 22 jaar);
– 30% volwassenen.

Doel

In België zet RED PENCIL workshops kunstzinnige therapie op in opvangcentra voor asielzoekers om hen te helpen hun emotionele moeilijkheden te overwinnen, hun veerkracht te (her)bouwen, zichzelf te projecteren in de toekomst en hun plaats te vinden in onze samenleving.
Hiervoor werkt RED PENCIL samen met de organisaties die de opvangcentra voor asielzoekers beheren, namelijk Fedasil, het Rode Kruis en Caritas International.
Over een periode van drie jaar hoopt RED PENCIL ongeveer 40 workshopcycli te organiseren ten behoeve van ongeveer 500 nieuwkomers.
Kunstzinnige therapie is bijzonder geschikt voor nieuwkomers, omdat expressie via kunst helpt bruggen te slaan over taal- en cultuurbarrières heen. Het is ook een geschikte methode voor mensen die een trauma hebben meegemaakt, omdat trauma over het algemeen een non-verbale ervaring is die door het hele lichaam wordt gevoeld en op tactiele, visuele en auditieve manieren wordt gecodeerd. Voor de meeste getroffenen is het gemakkelijker om de emoties in verband met een traumatische ervaring uit te drukken via een zintuiglijke activiteit zoals kunstzinnige therapie. Geleidelijk aan wordt de persoon in staat gesteld zijn ervaring te verwoorden en zo te integreren in zijn verhaal.

Résultats

Sinds 2017 heeft het Rode Potlood 19 ondersteuningscycli voor kunsttherapie georganiseerd in 15 verschillende FEDASIL-centra.

Getuigenissen

S. – an unaccompanied minor

Drew a pine tree as he likes coconuts. He mentioned that the roots represent his parents and the trunk his life path, the lines of the bark the obstacles. He commented that he trusts that if he follows the advices and values his parents gave him, then he will be able to pick up the fruits, joy and success.
Lees het hele verhaal

E.

I've discovered that whatever the problems or obstacles are, there is always hope ; that I have to let it go, to not lock myself in a painful past, to look at the right side of life ; that there is energy in me and strenght to overcome issues.
Lees het hele verhaal

Acties

Zowel nationaal als internationaal willen we jongeren de best mogelijke toekomstkansen bieden.
Wij ondersteunen projecten door concrete acties op het terrein met onze partnerorganisaties.

Meer informatie over deze actie

Belgium

  • # Zelfvertrouwen

Burgerschapsjaar om te bouwen en gebouwd te worden

Vrijwillige burgerdienst
Meer informatie over deze actie

Burundi

  • # Onderwijs & opleiding

REMA Ziekenhuis & St Michael Paramedical School

Bouw en exploitatie van een referentieziekenhuis in Ruyigi
Meer informatie over deze actie

Rwanda

  • # Onderwijs & opleiding

MWIZERO

Begeleiding van Burundese universiteitsstudenten die naar Rwanda zijn gevlucht
Al onze acties bekijken

Hoe ondersteunen we
onze projecten?

Steun de projecten die voor u belangrijk zijn door een donatie, een legaat of door beschermheer van de Stichting te worden.

Schenken
Nl
Schenken

Deze site maakt gebruik van cookies. U kunt het volgende lezen notre politique en matière de cookies ici.

Accepteer