Menu Ga naar hoofdinhoud
Fondation Jean-François Peterbroeck
Retour aux actions

Zuid-Zuid-uitwisselingen India / Mali

Steun voor vrouwensolidariteitsgroepen

2018 à 2019
Kayes, Mali

Context

In 2005 is Camide begonnen met het onderzoeken en testen van modellen van solidariteitsgroepen. In 2010 werd een model ontwikkeld dat tot doel had sterkere groepen te creëren door vrouwen te betrekken bij het oplossen van sociaaleconomische en milieuproblemen. Deze inspanning resulteerde in de oprichting van het Aliniha-netwerk, een netwerk van vrouwenverenigingen rond Kayes, Mali. Echter, zwak leiderschap, beperkte managementcapaciteit, gebrek aan intern kapitaal en beperkt vertrouwen van vrouwen in hun groep en dorpsverenigingen laten zien dat er nog veel hulp en follow-up nodig is om het model te laten werken.
Om deze problemen te helpen aanpakken, ging in 2016 een gemengde groep Aliniha-vrouwen en technische ondersteuningsmedewerkers van Camide op uitwisselingsreis naar Noordwest-India om best practices van de solidariteitsgroep te leren. In Dholpur (Oost-Rajasthan), in een regio die wordt geconfronteerd met milieu- en sociaaleconomische problemen die opmerkelijk veel lijken op hun eigen Sahelregio, werden ze geïnspireerd door het netwerk van solidariteitsgroepen van de Manjari Foundation. De methodologie van Manjari is bijzonder interessant omdat ze de belangrijkste bovengenoemde uitdagingen van het Aliniha-model aanpakt. Begin 2018 zijn er 50 solidariteitsgroepen (“YƐRƐDƐMƐ”) opgericht volgens de methodologie van Manjari die opgevolgd worden door het Camide-team.

Begunstigden

Directe deelnemers aan de uitwisselingsmissie naar India (2018) waren 7 Malinese vrouwen, leden van de dorpsorganisaties van het Aliniha-netwerk, en 5 CAMIDE-technici.
In april 2019 waren er in totaal 1.500 vrouwen rechtstreeks begunstigden van de steun, gegroepeerd in 106 YƐRƐDƐMƐ groepen.
In het algemeen profiteren alle gemeenschappen in de dorpen van de gemeente Logo van deze zeer verrijkende uitwisseling van ervaringen.

Doel

In het kader van een vernieuwende zuid-zuid-uitwisseling (Mali/India) zal de georganiseerde studiemissie de verschillende Malinese actoren, leden van vrouwensolidariteitsgroepen, in staat stellen andere economische modellen en andere ervaringen nader te bestuderen om er inspiratie uit te putten en ze aan te passen aan de lokale context (Kayes/Mali).
Deze actie valt in principe buiten het referentiekader van de Stichting JFP, namelijk dat van kinderen in nood. Vanwege het innovatieve karakter en het verband met andere door de Stichting JFP gesteunde projecten op het gebied van economisch herstel van lokale gemeenschappen leek het echter interessant om samen met CAMIDE (lokale uitvoeringspartner) en de Fondation Marie & Alain Philipson deze uitvoering te bevorderen en ervan te leren.

Résultats

De uitwisselingsmissie (eind 2018) is zeer goed verlopen en stelde een groep van 18 Malinezen in staat om hun tegenhangers binnen de Stichting Manjari te ontmoeten.
Naar aanleiding van de studiereis worden in Mali nieuwe economische sectoren ontwikkeld, waaronder pluimvee- en uienteelt. Een actie-onderzoeksmethodologie moet het mogelijk maken modellen te valideren die door de belanghebbenden zelf zijn ontwikkeld, onder invloed van de Indiase ervaringen.
Begin 2019 is een eerste replicatie van het opzetten van YƐRƐDƐMƐgroepen uitgevoerd door de vrouwen uit de eerste groepen, met als resultaat de oprichting van 56 nieuwe groepen in 6 dorpen van dezelfde gemeente.

Acties

Zowel nationaal als internationaal willen we jongeren de best mogelijke toekomstkansen bieden.
Wij ondersteunen projecten door concrete acties op het terrein met onze partnerorganisaties.

Meer informatie over deze actie

Belgium

  • # Zelfvertrouwen

Burgerschapsjaar om te bouwen en gebouwd te worden

Vrijwillige burgerdienst
Meer informatie over deze actie

Burundi

  • # Onderwijs & opleiding

REMA Ziekenhuis & St Michael Paramedical School

Bouw en exploitatie van een referentieziekenhuis in Ruyigi
Meer informatie over deze actie

Rwanda

  • # Onderwijs & opleiding

MWIZERO

Begeleiding van Burundese universiteitsstudenten die naar Rwanda zijn gevlucht
Al onze acties bekijken

Hoe ondersteunen we
onze projecten?

Steun de projecten die voor u belangrijk zijn door een donatie, een legaat of door beschermheer van de Stichting te worden.

Schenken
Nl
Schenken

Deze site maakt gebruik van cookies. U kunt het volgende lezen notre politique en matière de cookies ici.

Accepteer