Menu Ga naar hoofdinhoud
Fondation Jean-François Peterbroeck
Retour aux actions

EOLE

Ondersteuning voor professionele en sociale inclusie voor jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis

2020 à Vandaag
Neder Over Heembeek, Belgium

Context

De verwerving van sociale codes is een reëel probleem voor jongeren met autisme. Dit is een belangrijke hinderpaal voor hun intrede in het beroepsleven en, meer algemeen, voor hun welzijn in de maatschappij.

EOLE biedt een structuur om jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (zonder geassocieerde intellectuele tekorten) te helpen bij het vinden van werk en sociale integratie (na schooltijd). Het project begeleidt de geleidelijke en aangepaste overgang van jongeren die de schoolomgeving verlaten.

Begunstigden

EOLE biedt maandelijks ondersteuning aan een twintigtal jongvolwassenen met autisme, tussen 18 en 30 jaar oud.

Résultats

Het doel van het EOLE-project, dat in 2020 van start is gegaan, is een zorgzame omgeving te bieden aan jongvolwassenen met autisme om hen te ondersteunen bij een soepele en aangepaste overgang tussen hun opleiding en de wereld van het werk.
Sinds de start hebben ongeveer twintig jongeren regelmatig deelgenomen aan de door EOLE aangeboden activiteiten:
– vrijetijdsactiviteiten die de sociale integratie bevorderen: gezelschapsspelen, beweging, plastische kunsten, openluchtbezoeken, enz;
– Professionele modules gericht op sociale codes, om de werkgelegenheid te vergemakkelijken. Professionele begeleiding;
– Info-relais” om de jongere (en/of zijn/haar ouders) te informeren over bestaande middelen voor hulp bij huisvesting, beschikbare therapeuten, hulp bij werk, enz.

Getuigenissen

J. - Jongere met autisme die deelneemt aan EOLE-activiteiten

Het mooie van Eole is dat iedereen wordt geaccepteerd, geliefd, begrepen en gewaardeerd zoals hij/zij is, met zijn/haar fouten, kwaliteiten, geschiedenis, verleden, ervaringen en belevenissen. Elke deelnemer kan zich vrij voelen om authentiek te zijn, om zichzelf te zijn zonder een masker op te hoeven zetten
Lees het hele verhaal

A. - jonge autist die deelneemt aan Eole-activiteiten

Eole gaf me de kans om: tijd door te brengen met mijn oude schoolvrienden, nieuwe mensen te ontmoeten om mijn socialisatievaardigheden te verbeteren, deel te nemen aan vele activiteiten, een leuke tijd te hebben met iedereen in plaats van in eenzaamheid te blijven. Eole verwelkomt iedereen die geïnteresseerd is in autisme, vriendschap en socialisatie.
Lees het hele verhaal

Acties

Zowel nationaal als internationaal willen we jongeren de best mogelijke toekomstkansen bieden.
Wij ondersteunen projecten door concrete acties op het terrein met onze partnerorganisaties.

Meer informatie over deze actie

Belgium

 • # Zelfvertrouwen

Burgerschapsjaar om te bouwen en gebouwd te worden

Vrijwillige burgerdienst
Meer informatie over deze actie

Burundi

 • # Onderwijs & opleiding

REMA Ziekenhuis & St Michael Paramedical School

Bouw en exploitatie van een referentieziekenhuis in Ruyigi
Meer informatie over deze actie

Rwanda

 • # Onderwijs & opleiding

MWIZERO

Begeleiding van Burundese universiteitsstudenten die naar Rwanda zijn gevlucht
Al onze acties bekijken

Hoe ondersteunen we
onze projecten?

Steun de projecten die voor u belangrijk zijn door een donatie, een legaat of door beschermheer van de Stichting te worden.

Schenken
Retour aux actions

EOLE

Helping young adults with Autism Spectrum Disorder in their professional and social life

2020 à Vandaag
Neder Over Heembeek, Belgium

Context

The acquisition of social codes is an issue for young adults with autism. This is a major obstacle to their entry into the world of work and, more generally, to their well-being in society.

EOLE offers a structure to help young adults with Autism Spectrum Disorder (without associated intellectual deficits) to find employment and social inclusion, after their years of schooling.

Begunstigden

EOLE provides monthly support to approximately 20 young adults, aged between 18 and 30.

Résultats

Started in 2020, the aim of the project is to provide a caring environment for young adults with autism in order to support them in a smooth and adapted transition between their school years and the world of work.
Since its launch, 20 young people have regularly participated in the activities offered by EOLE:
– leisure activities promoting social integration: board games, movement, plastic arts, outdoor visits, etc.;
– Professional coaching and modules focused on social codes to facilitate employment;
– Information to inform (and/or his/her parents) about existing resources for housing assistance, available therapists, employment assistance, etc.

Getuigenissen

J. – participant of EOLE activities

The wonderful thing about EOLE is that everyone is accepted, loved, understood and appreciated as they are, with their faults, qualities, history, past, and experiences. Each participant can feel free to be authentic, to be himself without having to put on a mask
Lees het hele verhaal

A. - participant of EOLE activities

EOLE gave me the opportunities to: spend time with my old school friends, meet new people to improve my socialization skills, participate in many activities, have a good time with everybody instead of staying in solitude. EOLE welcomes those who are interested in autism, friendship and socialisation.
Lees het hele verhaal

Acties

Zowel nationaal als internationaal willen we jongeren de best mogelijke toekomstkansen bieden.
Wij ondersteunen projecten door concrete acties op het terrein met onze partnerorganisaties.

Meer informatie over deze actie

Belgium

 • # Zelfvertrouwen

Burgerschapsjaar om te bouwen en gebouwd te worden

Vrijwillige burgerdienst
Meer informatie over deze actie

Burundi

 • # Onderwijs & opleiding

REMA Ziekenhuis & St Michael Paramedical School

Bouw en exploitatie van een referentieziekenhuis in Ruyigi
Meer informatie over deze actie

Rwanda

 • # Onderwijs & opleiding

MWIZERO

Begeleiding van Burundese universiteitsstudenten die naar Rwanda zijn gevlucht
Al onze acties bekijken

Hoe ondersteunen we
onze projecten?

Steun de projecten die voor u belangrijk zijn door een donatie, een legaat of door beschermheer van de Stichting te worden.

Schenken
Retour aux actions

EOLE

Aide à l'inclusion professionnelle et sociale pour jeunes adultes avec Trouble du Spectre de l'Autisme

2020 à Vandaag
Neder Over Heembeek, Belgium

Context

L’acquisition des codes sociaux est une vraie problématique pour les jeunes autistes. Celle-ci constitue un frein important à leur entrée dans le monde du travail et, de façon plus générale, à leur bien-être en société.

EOLE propose une structure d’aide à l’inclusion professionnelle et sociale pour jeunes adultes (après-école) avec Trouble du Spectre de l’Autisme (sans déficit intellectuel associé). Le projet accompagne la transition progressive et adaptée des jeunes sortant du milieu scolaire.

Begunstigden

EOLE accompagne mensuellement une vingtaine de jeunes adultes porteurs d’autisme, âgés de 18 à 30 ans.

Résultats

Le projet EOLE, démarré en 2020, a pour but d’offrir un cadre bienveillant aux jeunes adultes autistes pour les accompagner dans une transition douce et adaptée entre leur parcours de formation et le monde du travail.

Depuis son lancement, une vingtaine de jeunes participent régulièrement aux activités proposées par EOLE :

 • activités de loisir favorisant l’intégration sociale : jeux de société, mouvement, arts plastiques, visites en extérieur, etc.;
 • modules professionnels axés sur les codes sociaux, pour faciliter la mise à l’emploi. Coaching professionnel;
 • permanences “info-relais” pour informer le jeune (et/ou ses parents) sur les ressources existantes en matière d’aide au logement, de thérapeutes disponibles, d’aide à l’emploi, etc.

Getuigenissen

J. - jeune autiste participant aux activités EOLE

Ce qui est merveilleux avec Eole, c'est que chacun est accepté, aimé, compris et apprécié tel qu'il est avec ses défauts, ses qualités, son histoire, son passé, ce qu'il a vécu et ce qu'il vit. Chaque participant peut se sentir libre d'être authentique, de rester lui-même sans devoir mettre un masque
Lees het hele verhaal

A. - jeune autiste participant aux activités EOLE

Eole m'avait donné les opportunités de passer du temps avec mes amis scolaires anciens, rencontrer de nouveaux gens pour améliorer mes moyens de socialisation, participer à beaucoup d'activités, passer des bons moments avec tout le monde au lieu de rester en solitude. Eole accueille ceux qui sont intéressés par l'autisme, l'amitié et la socialisation
Lees het hele verhaal

Acties

Zowel nationaal als internationaal willen we jongeren de best mogelijke toekomstkansen bieden.
Wij ondersteunen projecten door concrete acties op het terrein met onze partnerorganisaties.

Meer informatie over deze actie

Belgium

 • # Zelfvertrouwen

Burgerschapsjaar om te bouwen en gebouwd te worden

Vrijwillige burgerdienst
Meer informatie over deze actie

Burundi

 • # Onderwijs & opleiding

REMA Ziekenhuis & St Michael Paramedical School

Bouw en exploitatie van een referentieziekenhuis in Ruyigi
Meer informatie over deze actie

Rwanda

 • # Onderwijs & opleiding

MWIZERO

Begeleiding van Burundese universiteitsstudenten die naar Rwanda zijn gevlucht
Al onze acties bekijken

Hoe ondersteunen we
onze projecten?

Steun de projecten die voor u belangrijk zijn door een donatie, een legaat of door beschermheer van de Stichting te worden.

Schenken
Nl
Schenken

Deze site maakt gebruik van cookies. U kunt het volgende lezen notre politique en matière de cookies ici.

Accepteer